شهر خوب، شهروند خوب، شهر هوشمند

شرکت مهندسی مشاور شهر خوب در حوزه ی شهر هوشمند فعالیت خود را آغاز نموده است که به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه ریزی شهری است که قابلیت های جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری با هم ترکیب می کند.

شهر خوب

شهر خوب بایستی هم از نظر ظاهرو هم از نظرویژگی های اجتماعی دارای ویژگی هایی باشد تا بتوان آن را شهری خوب نامید . ویژگی های ظاهری شهر شامل مواردی است که به زیبایی شهر می پردازد که موجبات آسایش مردم را نیز فراهم می کند در واقع چشم اندازی زیبا دارد،در میدان شهرش مجسمه موجودباشد ودرکوچه هایش ذره ای خاک دیده نشود.

شهروند خوب

برای یک شهروند خوب بودن پیش از هرچیز باید انسان خوبی بود؛ کسی که پایبند اصول اخلاقی است و در هر شرایطی ارزش‌های انسانی را زیر پا نمی‌گذارد. شهروندان خوب در جامعه‌شان زندگی فعالی دارند و برای بهبود و ارتقای آن بسیار تلاش می‌کنند.

شهر هوشمند

هدف از ایجاد شهر هوشمند، ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دستگاه‌های فیریکی مختلف متصل به شبکه اینترنت اشیاء (IoT) برای بهینه‌سازی فرایندهای شهری و خدمات دهی بهینه و ارتباط با شهروندان است. فناوری شهر هوشمند به مسئولان یک شهر اجازه می‌دهد به صورت مستقیم با جامعه و زیرساخت‌های شهری تعامل برقرار کرده و به نیازهای شهر و شهروندان پاسخ‌های فوری دهند.