شهر خوب، شهروند خوب، شهر هوشمند

شرکت مهندسی مشاور شهر خوب در حوزه ی شهر هوشمند فعالیت خود را آغاز نموده است که به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه ریزی شهری است که قابلیت های جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری با هم ترکیب می کند.
فناوری ها میتواند در شهرها برای توانمندسازی شهروندان از طریق تطبیق این فناوری ها با نیازهای آن ها به جای تطبیق زندگی آن ها با الزامات فناوری مورد استفاده قرار گیرد و این هدفی است که شرکت مهندسی مشاور شهر خوب دنبال می کند.

تهران –انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – ساختمان دکتر حبیبی – مرکز رشد و نوآوری – طبقه 5 واحد 53
شنبه تا پنج شنبه 9.00 - 17.00 جمعه تعطیل
۰۲۱۴۴۸۶۷۱۶۴ (داخلی ۵۵۳۱) ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸ 09909061365
تماس رایگان